THÉRÈSE ERIKSSON
författare & föreläsare

FÖRELÄSNINGAR

Jag har en gedigen erfarenhet av att hålla längre och kortare föredrag i vitt skilda sammanhang. Genom åren har jag haft uppdrag i Sverige, Norge och Finland och talat på konferenser, universitet, sjukhus, företag, utbildningsdagar, folkhögskolor, behandlingshem och i kyrkor.
Nedan hittar du de föreläsningar jag erbjuder i nuläget. Klicka på bilden för att ladda ner flyern som PDF.

Har du förslag på något annat sammanhang eller ämne där du tror att min kunskap och erfarenhet kan vara intressant så är du självklart välkommen att höra av dig!

I dödsskuggans dal
Ett föredrag i fastetid.
Det här är ett personligt föredrag som tar avstamp i mina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, sorg och förlust. Föredraget är särskilt utformat för fastetiden och berör frågor om tro och tvivel i kombination med svåra livshändelser. Hur vågar man tro på Gud när livet rasar?
Rekommenderad tidsåtgång: 1 – 2 timmar.
Målgrupp: Svenska kyrkan och andra kristna samfund.

När vården skadar
Om vårdrelaterad PTSD.
Personer som vårdats på en psykiatrisk avdelning, frivilligt eller med tvång, kan utveckla PTSD som ett resultat av själva vården. Hur är det möjligt att den vård som syftar till att läka också kan skada, och hur kan det undvikas?
Rekommenderad tidsåtgång: 1 – 2 timmar.
Målgrupp: Personal inom psykiatrisk vård, socialtjänst, kriminalvård etc.

Att skriva förändring
Med pennan som arbetsverktyg
Jag har aldrig stått på barrikaderna. En och annan demonstration har det blivit genom livet, på första maj, mot inhuman flyktingpolitik eller en förlossningsvård i kris. Men jag är inte den som skapar förändring genom aktivism. Jag vill förändring genom papper och penna, dator och tangentbord. Orden är min främsta tillgång, och med dem vill jag förändra världen.
Rekommenderad tidsåtgång: 1 – 2 timmar.
Målgrupp: Personer med intresse för skrivande, samhällsfrågor och förändringsarbete.

Själskador och självskador
Om självskadebeteende hos unga
Vad är egentligen självskadebeteende, hur man kan förstå det och hur man kan hjälpa? Det här är min mest bokade föreläsning som kan riktas till många olika målgrupper. Utgångspunkten är självskadebeteende hos unga, men även detta kan anpassas efter önskemål.
Rekommenderad tidsåtgång: 2 – 6 timmar.
Målgrupp: Personal i skola, sjukvård, psykiatri, fritidsverksamhet, socialtjänst och andra som arbetar med personer som lider eller riskerar att drabbas av självskadebeteende. Föreläsningen passar även allmänt intresserade, närstående och drabbade.

Möt mig som jag är
Kyrkan och psykisk ohälsa
I takt med att psykiatrin drabbas av allt hårdare besparingar, söker personer med psykisk hjälp på andra håll. Många av dem kommer till olika kristna samfund och församlingar. Men vilken betydelse har kyrkan för personer med psykisk ohälsa, och hur kan kyrkan hjälpa?
Rekommenderad tidsåtgång: 1 – 2 timmar.
Målgrupp: Anställda och ideella i kristna samfund, men även medlemmar, närstående och drabbade.

Ledsen eller bråkig?
Genusperspektiv på psykisk (o)hälsa
Den psykiska hälsan hos unga ser olika ut för kvinnor, män och transpersoner. Vilka skillnader finns, vad beror de på och hur kan vi hjälpa? Föreläsningen kan fokusera antingen på skillnader vid psykisk ohälsa hos unga, eller inkludera hela åldersspannet.
Rekommenderad tidsåtgång: 1 – 2 timmar.
Målgrupp: Målgrupp: Personal i skola, sjukvård, psykiatri, fritidsverksamhet eller andra människovårdande yrken. Föreläsningen passar även allmänheten, närstående och drabbade.

Makt, motmakt och vanmakt
Om makt i psykiatrin
En föreläsning som ger en fördjupad förståelse för maktens betydelse i den psykiatriska tvångsvården. Vilka problem kan uppstå när vården inte sker frivilligt och hur kan man arbeta med dem?
Rekommenderad tidsåtgång: 1 – 2 timmar.
Målgrupp: Personal inom psykiatrisk vård, socialtjänst, kriminalvård etc.

Ett helt liv
Att gå vidare, skapa nytt och låta hela sitt jag få plats
En personlig föreläsning om att leva vidare efter svår sjukdom. Om att ha flera liv att pussla samman; det sjuka och det friska, det som varit och det som är. En inspirerande föreläsning om att gå vidare, skapa nytt och låta hela sitt jag få plats.
Rekommenderad tidsåtgång: 1 – 2 timmar.
Målgrupp: Föreläsningen passar en bred åhörarskara och kan anpassas efter såväl allmänheten som yrkesverksamma eller ideellt engagerade.

UPPLÄGG OCH ARVODE

Jag håller såväl kortare föredrag som skräddarsydda heldagsutbildningar. De vanligaste formaten är introduktionsföreläsningar (1-2 timmar), halvdagsföreläsningar (ca 3 timmar) samt heldagsföreläsning (ca 5 timmar exklusive lunchpaus).
      Vilket arvode jag begär beror på uppdragets utformning, tidsåtgång och hur mycket förberedelsetid jag behöver. Jag är medlem i Författarförbundet och utgår från deras arvodesrekommendationer. Vanligtvis ligger arvodet för föreläsningar om en till tre timmar på 7.500-10.000 SEK. Kontakta mig för prisförslag.
Mina bokningsvillkor hittar du genom att klicka här.
Jag är egen företagare, innehar f-skattebevis och fakturerar efter genomfört uppdrag.


TILL KALENDERN


TIDIGARE FÖRELÄSNINGSUPPDRAG