THÉRÈSE ERIKSSON
författare & föreläsare

TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR

2019

2019-05-07
Linköping/Vårdnäs.
Jag föreläser om psykisk (o)hälsa hos unga och konfirmande för ungdomspräster i Västerås stift.
Arrangör: Västerås stift.

2019-04-09
Tranås.
Jag håller ett föredrag i fastetid. Mer info kommer!
Arrangör: Svenska kyrkan i Tranås.

2019-03-28
Örkelljunga.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal i Örkelljunga kommun.
Arrangör: Kommuntjänst/Örkelljunga kommun.

2019-03-27
Örkelljunga.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal i Örkelljunga kommun.
Arrangör: Kommuntjänst/Örkelljunga kommun.

2019-03-21
Göteborg, Partille.
Jag håller en öppen föreläsning om självskadebeteende.
Arrangör: Svenska kyrkan.

2019-03-11
Rättvik.
Jag medverkar på en kurs om Unga och psykisk ohälsa och föreläser om självskadebeteende och ätstörningar för personal i Svenska kyrkan.
Arrangör: Stiftsgården Rättvik.

2019-03-08
Växjö.
Jag medverkar på en kurs om själavård för unga och föreläser om självskadebeteende för personal i Svenska kyrkan i Växjö stift.
Arrangör: Svenska kyrkan.

2019-03-05
Linköping/Vårdnäs.
Mer info kommer!
Arrangör: Svenska kyrkan.

2019-03-04
Karlstad.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för personal inom Barn- och Ungdomspsykiatrin.
Arrangör: BUP/Landstinget i Värmland.

2019-02-28
Mjölby.
Jag pratar om självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa hos unga på en temakväll i Mjölby församling.
Arrangör: Svenska kyrkan i Mjölby.
Plats: Lundby kapell.

2019-02-04
Rättvik.
Jag pratar psykisk ohälsa/hälsa hos ungdomar och konfirmander för personal på Västerås stiftskansli.
Arrangör: Västerås stift.
Plats: Stiftsgården Rättvik.

2019-01-21
Malmö.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.

2018

2018-11-24
Stockholm.
Jag pratar om självskadebeteende och vårdrelaterad PTSD för volontärer på Stockholms Tjejjour.
Arrangör: Stockholms Tjejjour.

2018-10-22
Göteborg.
Jag pratar om självskadebeteende och hur kyrkan kan stötta unga som skadar sig, på en konferens om utsatthet bland barn och unga.
Arrangör: Svenska kyrkan i Göteborgs stift.
Länk till mer info samt anmälan.

2018-10-08
Boden.
Jag besöker Pyskiatriveckan 2018 och föreläser om självskadebeteende. Föreläsningen är öppen för allmänheten, mer information kommer.
Arrangör: Bodens kommun.
Lokal: Meddelas senare.

2018-10-04
Luleå.
Jag besöker Kyrkan på Campus LTU och föreläser om självskadebeteende. Föreläsningen är öppen för allmänheten men riktar sig i första hand till studenter. Mer information kommer.
Arrangör: Svenska kyrkan.
Lokal: Porökyrkan.

2018-10-01
Luleå.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.

2018-09-19
Stockholm.
Jag plenumtalar om vårdrelaterad PTSD på konferensen Traumadagen.
Arrangör: ExpoM edica.
Länk till mer info samt anmälan.

2018-02-12
Malmö.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.
Länk till mer info samt anmälan.

2018-02-05
Växjö.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.
Länk till mer info samt anmälan.

2018-01-16
Hässleholm.
Jag föreläser om självskadebeteende på tioårsjubileet för närverket "Se de unga - se dig själv och bry dig om!".
Arrangör: Svenska kyrkan.

2017-11-21
Stockholm.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.
Länk till mer info samt anmälan.

2017-11-13
Göteborg.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.
Länk till mer info samt anmälan.

2017-11-09
Linghem.
Jag besöker Trolig Torsdag och föreläser om psykisk ohälsa och självskadebeteende. Föreläsningen är öppen för allmänheten.
Tid: 19-21
Plats: Linghems församlingsgård

2017-10-27
Kristinehamn.
Jag håller en utbildningsdag om psykisk ohälsa och självskadebeteende för elever på Kristinehamns folkhögskola.
Arrangör: Kristinehamns folkhögskola.

2017-10-09
Göteborg.
Jag håller en utbildning om självskadebeteende för familjehem.
Arrangör: Gryning vård.

2017-02-07
Lund.
Jag besöker föreningen LIBRA i och föreläser om PTSD och vårdrelaterad PTSD.
Arrangör: LIBRA.

2017-02-02
Stockholm.
Jag föreläser om att upptäcka, förstå och behandla självskadebeteende på Psykisk (o)hälsa Mässan - Samhällets barn och unga.
Mer info och anmälan här.
Arrangör: Psykisk (o)hälsa Mässan.

2017-01-12
Göteborg.
Jag besöker IBIS - Intresseföreningen Bipolär sjukdom - och talar om vårdrelaterad PTSD.
Arrangör: IBIS.

2016-11-30
Skövde.
Jag håller ett föredrag om psykisk ohälsa hos unga, samt vård av personer med självskadebeteende inom rättspsykiatrin.
Mer info här.
Arrangör: Tjejjouren i Väst.

2016-11-16
Linköping.
Jag föreläser om självskadebeteende för personal inom kommunen.

2016-11-10
Helsingborg.
Jag besöker en samtalsgrupp på Campus Helsingborg och talar om självskadebeteende, tro och identitet.
Arrangör: Studentprästerna, Campus Helsingborg

2016-11-01
Linköping.
Jag håller en föreläsning om självskadebeteende på en utbildningsdag för skolsköterskor.
Mer info här.
Arrangör: Vårdförbundet

2016-10-31
Västerås.
Jag håller en utbildning om självskadebeteende för personal i Landstinget Region Västmanland.
Arrangör: Vuxenpsykiatri Västmanland.

2016-10-19
Uppsala.
Jag föreläser om självskadebeteende för personal inom socialpsykiatri och LSS.
Arrangör: Uppsala kommun

2016-09-28
Skara.
Jag föreläser om självskadebeteende med anledning av diakonins månad som handlar om barn och ungas psykiska hälsa. Mer info finns här.
Tid: 18.30
Plats: Kyrkans Hus
Arrangör: Svenska kyrkan

2016-09-22
Åkersberga.
Jag föreläser om självskadebeteende med anledning av diakonins månad som handlar om barn och ungas psykiska hälsa. Mer info finns här.
Arrangör: Svenska kyrkan.
Klicka här för att ladda ner presentationen jag visade som PDF.

2016-09-16
Linköping.
Jag föreläser om självskadebeteende med anledning av diakonins månad som handlar om barn och ungas psykiska hälsa. Arrangemanget är öppet för allmänheten.
Tid & plats: 11-13, Stadsmissionens café, Linköping
Kostnad: 80 kronor för sopplunch och föredrag
Anmälan: linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se Se även här.
Arrangör: Svenska kyrkan och Stadsmissionen.

2016-04-09
Karlstad.
Jag besöker Karlstads bokcafé och berättar om Slutstation rättspsyk. Föredraget är öppet för allmänheten.
Tid: 14-16 Plats: Gjuteriets café.

2016-04-13
Stockholm.
Jag håller en öppen föreläsning om självskadebeteende. Arrangör: Studieförbundet vuxenskolan. Föredraget är öppet för allmänheten - mer information kommer.
Tid: 15-17 Plats: Biograf Victoria.

2015-11-17
Norrköping.
Jag föreläser om självskadebeteende för personal i S:t Olofs församling i Svenska kyrkan.

2015-10-21
Sala.
Jag föreläser om självskadebeteende för personal i Norra Västmanlands kontrakt i Svenska kyrkan.

2015-10-14
Vilhelmina.
Jag föreläser om hur man kan stötta och hjälpa unga med självskadebeteende och psykisk ohälsa. Föreläsningen är öppen för allmänheten. Mer information hittar du här.

2015-10-08
Vellinge.
Jag håller en kvällsföreläsning om ätstörningar och självskadebeteende i Vellinge kommunhus. Föreläsningen är öppen för allmänheten. Mer information och anmälan hittar du här.

2015-10-06
Jönköping.
Jag föreläser om patienter med självskadebeteende som vårdas på rättspsyk utan att vara dömda för brott. Södra vätterbygdens folkhögskola. Föreläsningen är öppen för allmänheten. Mer info finns här. Anmälan sker här.

2015-09-30
Svenljunga.
Jag håller en utbildning om självskadebeteende för personal i kommunen.

2015-05-11
Lund.
Jag föreläser om makt och rättssäkerhet i psykiatrin, med utgångspunkt i min bok Slutstation rättspsyk. Föreläsningen är öppen för allmänheten.
Arrangör: KUF, Kriminologernas Universitetsförening

2015-05-04
Jönköping.
Jag föreläser om självskadebeteende för personal i psykiatrin i Region Jönköping.

2014-11-21
Malmö.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende för personal i skola, vård och omsorg.
Arrangör: Kommunutbildning.

2014-11-12
Eksjö.
Jag talar om självskadebeteende under Psykiatriveckan på Höglandet.
Föredraget är öppet för allmänheten! Mer info kommer!

2014-11-06
Karlstad.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende för personal i skola, vård och omsorg.
Arrangör: Kommunutbildning.

2014-10-22
Stockholm.
Jag håller ett föredrag om självskadebeteende för föräldrar och personal i Sofia församling.
Lokal: Sofia församlingshus.
Föredraget är öppet för allmänheten!
För mer information och anmälan, se här.

2014-10-20
Växjö.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende för personal i skola, vård och omsorg.
Arrangör: Kommunutbildning.

2014-10-19
Stockholm.
Jag håller ett föredrag om självskadebeteende för föräldrar och personal i Sofia församling.
Lokal: Sofia kyrka
Föredraget är öppet för allmänheten!
För mer information och anmälan, se här.

2014-10-17
Strängnäs.
Samtal i biskopsgården. Jag håller ett föredrag för diakoner i Svenska kyrkan om hur vuxna i kyrkan kan stötta unga som skadar sig själva.

2014-10-02
Stockholm.
Jag håller ett föredrag om självskadebeteende på Forum för Eldsjälar, Fryshuset.
För mer info och anmälan, se här.

2014-09-25
Göteborg.
Jag är på Bokmässan! För info om min medverkan i seminarium, klicka här. Jag kommer även finnas i Libris monter klockan 14.00 och samtala med Inger Lundin, VD på Libris, om min bok Möt mig som jag är.

2014-09-24
Örebro.
Jag håller ett föredrag om självskadebeteende i Svenska kyrkan Adolfsbergs, Mosjö-Täby församlingar.
Föredraget är öppet för allmänheten. Mer info här.

2014-09-19
Stockholm.
Jag föreläser om hur Elevhälsan kan stötta ungdomar som skadar sig själva.
Arrangör: Skolporten. Mer info här .

2014-09-17
Stockholm.
Jag talar om hur personal på fritidsgårdar kan stötta ungdomar som skadar sig själva.

2014-08-27
Malmö.
Jag föreläser om min bok Möt mig som jag är för deltagare på "Hindra dem inte" - en konferens om kyrkans närvaro och relevans i barns och ungas liv.
Arrangör: Lunds stift. Mer info här.

2014-06-17
Torpkonferensen.
Jag talar om min bok Möt mig som jag är och om hur vuxna i kyrkan kan stötta unga som skadar sig själva. Läs mer om Torpkonferensen här.

2014-05-20
Kristianstad.
Jag håller två halvdagsutbildningar om självskadebeteende för personal i slutenvårdspsykiatrin.

2014-05-17
Umeå.
Jag talar på en utbildningsdag om självskadebeteende som arrangeras av studenter på Umeå Universitet.

2014-05-15
Visby.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal i Region Gotland.

2014-05-08
Valen, Norge.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende för personal på Valens psykiatriska sjukhus.

2014-03-28
Linköping.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende. Mer info här.
Arrangör: Kommunutbildning

2013-11-29
Katrinehom.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal på Regionsjukhuset Karsudden.

2013-11-28
Kristianstad.
Jag talar på en utbildningsdag om självskadebeteende för personal inom öppenvårdspsykiatrin.

2013-11-27
Hässleholm.
Jag håller två halvdagsutbildningar om självskadebeteende för personal inom slutenvårdspsykiatrin.

2013-11-26
Kristianstad.
Jag håller två halvdagsutbildningar om självskadebeteende för personal inom slutenvårdspsykiatrin.

2013-11-17
Lund.
Jag besöker Söndagskväll i kryptan, ett arrangemang av Studentprästerna i Lund.

2013-10-23
Göteborg.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende. Mer info här.
Arrangör: Kommunutbildning

2013-10-22
Bergen, NORGE.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende för personal på Haukeland Universitetssjukhus.

2013-10-19
Alingsås.
Jag föreläser om självskdebeteende och bemötande för ideella på en utbildningsdag för Kvinnojourer i Väst (KiV).

2013-10-18
Malmö.
Jag föreläser om självskadebeteende för studenter på socionomprogrammet samt programmet för psykiatrisk omvårdnad.

2013-09-28
Linköping.
Jag håller ett frukostföredrag och talar om självskadebeteende, arrangerat av Ryttargårdskyrkan.

2013-09-25
Malmö.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende. Mer info här.
Arrangör: Kommunutbildning

2013-06-11
Stockholm.
Jag delar i ett samtal om barns psykiska ohälsa och självskadebeteende hos Barnombudsmannen.

2013-06-10
Stockholm.
Jag föreläser om bemötande och förståelse av ätstörningar och självskadebeteende för aktiva kursledare i hot- och våldsförebyggande verksamhet enligt Bergenmodellen.
Arrangör: Stockholms läns sjukvårdsområde

2013-05-14
Stockholm.
Jag delar i ett expertgruppsmöte om självskadebeteende på Sveriges Kommuner och Landsting.

2013-05-13
Stockholm.
Jag pratar om själskadebeteende med jourare på Tjejouren INDRA.

2013-04-25
Stockholm.
Jag håller en heldagsföreläsning om självskadebeteende. Mer info här.
Arrangör: Kommunutbildning

2013-04-17
Göteborg.
Jag håller en heldagsföreläsning om självskadebeteende. Mer här.
Arrangör: Kommunutbildning

2013-04-11
Skellefteå.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende för personal inom Socialtjänsten.
Arrangör: Socialkontoret, Skellefteå

2013-02-28
Ystad.
Jag föreläser om självskadebeteende för studenter som läser till undersköterska på Lärcenter Forum Ystad.

2013-02-20
Göteborg.
Jag föreläser om självskadebeteende för vårdpersonal inom barn- och ungdoms- samt vuxenpsykiatri i Västra Götaland och Örebro läns landsting.

2013-01-31
Eksjö.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende för personal på Eken Care, Eksjö.

2013-01-30
Stockholm.
Jag föreläser om självskadebeteende och boken Slutstation rättspsyk för jourpräster inom Svenska kyrkan.

2013-01-23
Kristinehamn.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende för studenter på fritidsledarutbildningen vid Kristinehamns folkhögskola.

2012-12-18
Gävle.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom vuxenpsykiatrin i Gästrikland. Mer info kommer!

2012-12-17
Gävle.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom vuxenpsykiatrin i Gästrikland. Mer info kommer!

2012-12-03
Malmö.
Jag föreläser om självskadebeteende för personal inom vuxenpsykiatrin inom SKLs projekt "Bättre vård - mindre tvång".

2012-11-28
Malmö.
Jag föreläser om självskadebeteende för studenterna på psykiatriskt omvårdnadsprogram på Malmö Högskola.

2012-11-15
Kalmar.
Jag håller två halvdagsutbildningar om självskadebeteende för personal som i socialpsykiatri och på andra sätt kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kalmar kommun

2012-11-07
Skellefteå.
Jag besöker Psykeveckan och håller en föreläsning om självskadebeteende. Föreläsningen är öppen för allmänheten. Mer info kommer!

2012-10-12
Söderhamn.
Jag håller en utbildningsdag tillsammans med Jonas Bjärehed, leg. psykolog och fil. dr. i psykologi, om självskadebeteende hos ungdomar. Mer info kommer!

2012-10-09
Karlstad.
Jag håller en heldagsutbildning om ätstörningar och självskadebeteende för församlingsanställda i Svenska Kyrkan i Karlstads stift.
Arrangör: Svenska Kyrkans Unga i Karlstad stift och Karlstad stift.

2012-10-08
Linköping.
Jag föreläser om självskadebeteende och den vård dessa patienter får inom rättspsykiatrin för psykologstuderande på Linköpings univeristet.

2012-10-03
Göteborg.
Jag håller en fortbildningsdag om Unga tjejers ohälsa, med fokus på självskadebeteende och ätstörningar, för församlingsmedarbetare i Göteborgs stift.

2012-09-10
Lomma.
Jag besöker Lomma församling för att tala om självskadebeteende och självkänsla. Kvällen riktar sig till konfirmandföräldrar och skolpersonal. Mer info kommer!

2012-07-04
Visby.
Jag medverkar i ett frukostsamtal om Slutstation rättspsyk tillsammans med min medförfattare Sofia Åkerman och representanter från SKL och Sveriges läkarförbund.
Arrangör: Sveriges läkarförbund och Natur & Kultur.

2012-07-04
Visby.
Tillsammans med min medförfattare Sofia Åkerman talar jag om vår bok "Slutstation rättspsyk" på Almedalsbiblioteket, under Almedalsveckan.
Arrangör: Natur & Kultur

2012-05-12
Stockholm.
Jag besöker Psykoterapimässan tillsammans med min medförfattare Sofia Åkerman för att tala om vår bok "Slutstation rättspsyk"

2012-04-25
Lund.
Jag besöker Lundapsykologerna och berättar om Slutstation rättspsyk för studenterna på psykologprogrammet vid Lunds universitet.

2012-04-11
Burlöv.
Jag besöker Burlövs församling, Svenska kyrkan, och pratar om självskadebeteende och ätstörningar.

2012-03-29
Halmstad.
Jag föreläser om självskadebeteende för anställda inom region Halland. Läs mer här.

2012-03-28
Varberg.
Jag föreläser om självskadebeteende för anställda inom region Halland. Läs mer här.

2012-03-27
Halmstad.
Jag föreläser om självskadebeteende för anställda inom region Halland. Läs mer här.

2012-03-21
Varberg.
Jag föreläser om självskadebeteende för anställda inom region Halland. Läs mer här.

2012-03-14
Göteborg.
Jag besöker Svenska Psykiatrikongressen tillsammans med min medförfattare Sofia Åkerman för att under Kulturspåret tala om vår bok "Slutstation rättspsyk". Läs mer här.

2012-03-08
Tidaholm.
Jag föreläser om självskadebeteende på internationella kvinnodagen. Öppet för allmänheten - fri entré! Läs mer här.

2012-03-06
Norrköping.
Jag föreläser på Socionomdagen vid Linköpings Universitet, Campus norrköping. Läs mer här.

2012-01-31
Hässleholm.
Jag föreläser om självskadebeteende för eleverna på omvårdnadsprogrammet, FlexVux.

2012-01-21
Stockholm.
Jag besöker Unga Vuxna-dagarna och medverkar tillsammans med min medförfattare Sofia Åkerman i en paneldiskussion kring vår bok "Slutstation rättspsyk".

2011-12-08
Lund.
Jag och min medförfattare Sofia Åkerman håller ett lunchseminarium på Juridicum om rättssäkerhet och maktförhållanden inom tvångsvården, utifrån boken "Slutstation rättspsyk".

2011-11-30
Stockholm.
Jag och min medförfattare Sofia Åkerman berättar om boken "Slutstation rättspsyk" på ABF-huset. Läs mer här.

2011-11-29
Stockholm.
Jag deltar i en konferensen "Tjejer och ohälsa" som arrangeras av Kvinnor i Svenska Kyrkan. Jag kommer att hålla ett föredrag om självskadebeteende bland unga, med fokus på kyrkans roll, samt medverka i en debattpanel. Läs mer här.

2011-11-22
Malmö.
Jag föreläser om självskadebeteende för studenterna på kursen Psykisk Ohälsa vid Malmö högskola.

2011-11-11
Malmö/Lund.
Jag håller en utbildningsdag tillsammans med Jonas Bjärehed, leg. psykolog och doktorand vid psykologiska institutionen i Lund, om självskadebeteende hos ungdomar. Mer info finns här. Arrangör: Kommunförbundet Skåne.

2011-10-20
Hudiksvall.
Jag håller en utbildningsdag tillsammans med Jonas Bjärehed, leg. psykolog och doktorand vid psykologiska institutionen i Lund, om självskadebeteende hos ungdomar.

2011-09-27
Södertälje.
Jag föreläser om självskadebeteende för studenterna som läser YH-utbildningen till humanistisk behandlingspedagog.

2011-09-21
Jönköping.
Jag håller två föreläsningar om självskadebeteende på June folkhögskola. Dels ett längre föredrag för blivande behandlingspedagoger, dels en kortare presentation för samtliga elever på skolan.

2011-09-14
Sigtuna.
Jag håller en heldagsutbildning om självskadebeteende och ungdomar som mår dåligt för studenter på fritidsledarutbildningen, församlingspedagogutbildningen samt Svenska Kyrkans Grundkurs på Sigtuna folkhögskola.

2011-08-30
Malmö.
Jag föreläser om självskadebeteende för studenterna på Psykiatriskt omvårdnadsprogram på Malmö högskola.

2011-05-13
Värnamo
. Jag föreläser om självskadebeteende för studenterna vid fritidsledar- och behandlingspedagogutbildningarna på Värnamo folkhögskola.

2011-05-03
Lund.
"Att möta ungdomar med självskadebeteende". Föredrag för personer som utbildar sig inom Svenska Kyrkan.

2011-04-15
Åhus
. Tillsammans med Jonas Bjärehed håller jag en utbildningsdag om självskadebeteende hos ungdomar. Arrangör: Kommunförbundet Skåne. Mer info finns här.

2010-12-08
Stockholm.
Tillsammans med Sofia Åkerman representerar jag SHEDO i ett projekt om förbättringar av den psykiatriska heldygnsvården, med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

2010-11-27
Lund.
Föreläsning om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, med fokus på självskadebeteende och ätstörningar. Rädda Barnens Ungdomsförbund, RBUF, utbildningsdag.

2010-11-20
Göteborg.
Jag håller i en utbildningsdag om ätstörningar och självskadebeteende för Kvinnojourer i Väst (KiV).

2010-04-21
Växjö.
Föreläsning om självskadebeteende på en utbildningsdag för jourare på Tjejjouren HERA i Växjö.

2010-02-27
Lund.
Jag besöker Tjejjouren och talar om föreningen SHEDO:s verksamhet.

2010-02-17
Stockholm.
Jag föreläser om självskadebeteende för volontärer på Tjejzonen.

2009-11-30
Stockholm.
Jag och Sofia Åkerman föreläser och företräder SHEDO på en kunskapshearing om självskadebeteende på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

2009-11-21
Malmö.
Föreläsning om självskadebeteende på en utbildningsdag för jourare på Tjejjouren.

2009-10-14
Linköping.
Föreläsning om bemötande av självskadebeteende för telefonrådgivningssjuksköterskor på Sjukvårdsrådgivningen 1177.

2009-09-09
Lund.
Informationsföredrag om föreningen SHEDO:s verksamhet på LIBRA i Skåne.

2009-04-20
Växjö.
Föreläsning om självskadebeteende på studentföreningen PUMP vid Växjö Universitet.

2009-03-03
Stockholm.
Jag föreläser om min patienthistoria på konferensen "Ur ett annat perspektiv" som arrangeras av föreningen SHEDO.

2009-01-08
Malmö.
Föreläsning om självskadebeteende på specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri samt barn- och ungdom, Malmö Högskola.

2008-12-06
Bjuv.
Föredrag om självkänsla och självskadebeteende för konfirmander i Bjuv, Svenska Kyrkan, Lunds stift.

2008-12-03
Malmö.
Föreläsning om självskadebeteende på kursen "Psykisk Ohälsa", Malmö Högskola.

2008-08-19
Norrköping.
Föreläsning om självskadebeteende för boende på Norrköpings Kognitiva Centra.

Tillbaka till föreläsningar