THÉRÈSE ERIKSSON
författare & föreläsare

GÅ EN SKRIVKURS ONLINE!

Nu kan du anmäla dig till Skrivliv Flex! Det är en kurs som riktar sig till dig som vill lära dig mer om skrivande. I tio veckobrev får du praktisk hjälp med kunskap om kreativt skrivande, olika skrivövningar och tips på hur du kan lägga upp ditt skrivande. Kursen fokuserar på skönlitterärt skrivande, men ger varje vecka även råd till dig som vill skriva facklitteratur. Kursen berör inte poesi.
      Det är en kurs för dig som är i början av ditt skrivande. Du kanske har skrivit hela ditt liv, men aldrig verkligen fokuserat på att skriva något mer sammanhängande. Du kan också vara nybörjare, men med stort intresse för att lära dig skriva.

Kursen löper över tio veckor och varje vecka får du ett kursbrev som skickas till dig via e-post. Breven innehåller skrivövningar, information och material som ska hjälpa dig att utveckla ditt skrivande. Skriviv Flex finns i två utföranden. Det enda som skiljer dem åt är om du får respons på dina texter.

SKRIVLIV FLEX innehåller två textinlämningar på totalt 25 000 tecken som du får utförlig respons på.
Kostnad: 1000 kr.

SKRIVLIV FLEX MINI innehåller ingen inlämning.
Kostnad: 500 kr.

Kursen ges helt via internet och du kan starta när du vill.

NYHET våren 2020 är att du kan välja att få respons en gång via videosamtal, för att lättare kunna ställa frågor och diskutera din text. Det kommer också att startas en Facebookgrupp där deltagare kan samtala med varandra.

Huvudteman i veckobreven

Bild på Gunnels omdöme 1 – BÖRJA SKRIVA
2 – SKRIVA INLEDNING
3 – PERSPEKTIV, TEMPUS OCH SPRÅK
4 – MILJÖ OCH MILJÖBESKRIVNINGAR
5 – DRAMATIK
6 – RESEARCH
7 – GESTALTA OCH BESKRIVA
8 – DIALOG OCH KARAKTÄRER
9 – REDIGERING OCH RESPONS
10 – GÅ VIDARE: FÖRLAG, TIDNINGAR, INTERNET, SJÄLVPUBLICERING


Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

Jag som leder kursen är författare till två böcker utgivna på Natur & Kultur samt Libris förlag Jag är utbildad i kreativt skrivande och har även lett skrivkurser för Medborgarskolan i Linköping. Jag har skrivit rapporter, artiklar och krönikor för myndigheter och olika tidningar, samt bloggat, skrivit poesi och noveller så länge jag kan minnas. Jag är egenföretagare, innehar f-skattebevis och fakturerar så snart din anmälan inkommit.

Bild på Skrivlivs logga