THÉRÈSE ERIKSSON
författare & föreläsare

BÖCKER

MÖT MIG SOM JAG ÄR
- HUR VUXNA I KYRKAN KAN STÖTTA UNGA SOM SKADAR SIG SJÄLVA

Bild på boken Möt mig som jag är "Att vara i kyrkan gav mycket styrka och hopp.
Det fyllde de tomma hålen inombords."
- Nicole

Möt mig som jag är riktar sig till vuxna, anställda och ideellt engagerade, som möter ungdomar i kyrkan. Thérèse Eriksson förklarar vad självskadebeteende är, vad det kan bero på, vad det kan leda till - och hur vuxna kan hjälpa unga som mår dåligt. Hon delar med sig av konkreta tips på hur man kan stötta någon som skadar sig själv, och både unga som har skadat sig själva och vuxna som arbetar i församlingar berättar om sina erfarenheter.

SLUTSTATION RÄTTSPSYK
- OM TVÅNGSVÅRDADE KVINNOR SOM INTE DÖMTS FÖR BROTT

Bild på boken Slutstation rättspsyk De är unga kvinnor som utvecklat ett allvarligt självskadebeteende. De har inte blivit dömda för något brott och utgör inte något hot eller någon fara för andra. Men i stället för adekvat vård spärras de in på rättspsykiatriska högsäkerhetskliniker, tillsammans med mördare och våldtäktsmän och utsätts frekvent för tvångsåtgärder som isolering, tvångshandskar, hjälm och bältesläggning, ingripanden som långt ifrån alltid har lagen på sin sida. De är rättslösa.

Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson har engagerat sig i dessa fall och gjort ett stort antal intervjuer med kvinnor som vårdats inom rättspsykiatrin. De har också haft möten och samtal med ansvariga vårdgivare och myndigheter. Slutstation rättspsyk är en skakande rapport från ett Sverige vi inte längre trodde fanns.


ARTIKLAR OCH RAPPORTER

En del av mitt arbete som beteendevetare har inneburit att skriva artiklar och rapporter om självskadebeteende, tvångsvård och psykisk ohälsa. Några av dem finns länkade nedan.

"Själskadebeteende i slutenvård"
Texten är en kort sammanfattning av forskning som rör vård av personer med självskadebeteende i slutenvård. Områden som berörs är exempelvis faktorer som ökar respektive minskar risken för självskador i slutenvården, villkorad vård i form av kontrakt/nolltolerans mot självskadebeteende, social smitta och vikten av allians och validering. Texten är inte publicerad i någon tidskrift eller liknande, men eftersom det funnits intresse för att läsa den så lägger jag upp den här.
2022-02-23

"Vårdutlöst PTSD kan förebyggas"
Artikeln handlar om att psykiatrisk vård i vissa fall kan utlösa PTSD (post traumatisk stressjukdom). Artikeln består dels av internationell forskning om trauma, PTSD och vårdrelaterad PTSD, och dels av intervjuer med behandlare och patienter.
Tidningen Mind, nr 3
2016-10-26

"Från spetälska och demoner till depressioner och psykoser"
En intervjubaserad artikel om Svenska kyrkans arbete med personer som lider av psykisk ohälsa.
Svensk Kyrkotidning, Nr 10
2015-10-16

"Genusperspektiv på psykiatrisk tvångsvård av barn"
På uppdrag av Socialstyrelsen genomförde jag en undersökning om möjliga orsaker till varför fler flickor än pojkar tvångsvårdas enligt LPT. Mitt bidrag finns i sin helhet som Bilaga 2, och utgör en del av rapporten "Barn och unga i psykiatrisk tvångsvård - Om rättigheter och tvångsåtgärder".
Socialstyrelsen
2015-01-31

"Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende
Rapporten är en del av den kunskapsöversikt som tagit fram på uppdrag av det Nationella självskadeprojektet. Den aktuella delstudien genomförde jag tillsammans med Sofia Åkerman.
Nationella självskadeprojektet
2012-10-03

ARTIKLAR & KRÖNIKOR

Förutom mina böcker skriver jag också andra texter: debattartiklar, krönikor och andra typer av artiklar. Här hittar du ett urval av de texter jag skrivit de senaste åren.

DEBATT

"Vården för självskadebeteende måste utvecklas"
SVT Opinion
2014-09-14

"Kyrkan är så mycket mer än stängda dörrar"
Dagen Åsikt
2014-02-07

"Naivt förneka mediernas ansvar för vikthysterin"
Aftonbladet Debatt
2012-04-16

"Det är vår skyldighet att hjälpa Camilla"
Aftonbladet Debatt
2012-02-15
Med Sofia Åkerman

KRÖNIKOR

"Psykologen gav mig ord för vad jag kände"
Sjukvårdsrådgivningen 1177, tema Psykisk Hälsa
Februari, 2013

"Att leva vidare efter psykisk ohälsa"
Sjukvårdsrådgivningen 1177, tema Psykisk Hälsa
Februari, 2013

"Jag drömmer om en mänskligare psykiatri"
Sjukvårdsrådgivningen 1177, tema Psykisk Hälsa
Mars, 2013

"Om slutstation rättspsyk eller Att vara någons nästa"
Liv & Längtan Nr 2 2012
Februari/Mars 2012