THÉRÈSE ERIKSSON
författare & föreläsare

I snart tjugo år har Svenska kyrkan varit mitt andra hem och min religiösa hemvist. Trots att jag aldrig gått i kyrkan med min familj, så tillbringade jag som barn mycket tid i olika kristna samfund. Jag är uppvuxen i Jönköping - Smålands Jerusalem - så kyrkorna var en naturlig del av vardagen. Vi sjöng i kör i Pingskyrkan, gick på scouter i Missionskyrkan och i skolan fick vi regelbundet besök av skolprästen. När det blev dags att konfirmationsläsa så sökte jag mig till Svenska kyrkan, och har blivit kvar där sedan dess.

Redan tidigt vaknade en längtan att få arbeta i kyrkan. Men livet tog mig andra vägar, och jag kom att arbeta inom sjukvården och sedan blev jag beteendevetare. Men längtan fanns kvar, och blev allt mer artikulerad ju längre tiden gick. Sommaren 2014 blev jag antagen som prästkandidat för Linköpings stift.
      Nu läser jag religionsvetenskap mot Uppsala universitet parallellt med mitt arbete som beteendevetare.

Jag är särskilt intresserad av Svenska kyrkans betydelse för människor med psykisk ohälsa. Det har bland annat resulterat i min bok Möt mig som jag är - hur vuxna i kyrkan kan stötta unga som skadar sig själva och i artikeln Från spetälska och demoner till depressioner och psykoser som publicerades i Svensk Kyrkotidning. Dessutom föreläser jag regelbundet för personal i Svenska kyrkan och andra kristna samfund.