THÉRÈSE ERIKSSON
författare & föreläsare

KALENDER

2018

2018-09-19
Stockholm.
Jag plenumtalar om vårdrelaterad PTSD på konferensen Traumadagen.
Arrangör: ExpoM edica.
Länk till mer info samt anmälan.

2018-10-01
Luleå.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.

2018-10-04
Luleå.
Jag besöker Kyrkan på Campus LTU och föreläser om självskadebeteende. Föreläsningen är öppen för allmänheten men riktar sig i första hand till studenter. Mer information kommer.
Arrangör: Svenska kyrkan.
Lokal: Porökyrkan.

2018-10-08
Boden.
Jag besöker Pyskiatriveckan 2018 och föreläser om självskadebeteende. Föreläsningen är öppen för allmänheten, mer information kommer.
Arrangör: Bodens kommun.
Lokal: Meddelas senare.

2018-10-15
Linköping.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.

2018-10-22
Göteborg.
Jag pratar om självskadebeteende och hur kyrkan kan stötta unga som skadar sig, på en konferens om utsatthet bland barn och unga.
Arrangör: Svenska kyrkan i Göteborgs stift.
Länk till mer info samt anmälan.

2018-10-29
Stockholm.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.

2018-11-12
Göteborg.
Jag håller en halvdagsutbildning om självskadebeteende för personal inom psykiatri, socialtjänst och andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende.
Arrangör: Kompetenstjänst.

TIDIGARE FÖRELÄSNINGSUPPDRAG